Politika Privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877, dana 15.12.2019. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

      1. UVODNE ODREDBE
  1. 1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Posetioci vebsajta www.volvox.rs  se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Volvox” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Posetioca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
   1. 2. Vebsajt koristi podatke Posetioca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
   1. 3. Korišćenjem Usluge na Vebsajtu, Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
    1. 4. Vebsajt pod nazivom “Volvox” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).
                              1. 5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.
     1.  ZNAČENJE POJMOVA
      1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:
 • ime/prezime i naziv naziv pozicije u Vašoj kompaniji
 • email adresa
 • broj telefona
 • ostale lične podatke koje aktivno dajete (dostavljajući nam ih putem obrasca)
 • informacije vezane za pregledač, OS ili uređaj koji koristite za pristup našoj web strani
 • i / ili bilo koje druge podatke koje nam date da biste nam omogućili ispunjavanje ugovornih uslova

Svrha prikupljanja podataka

Ove podatke tražimo iz sledećih razloga:

 • Vođenje interne evidencije i komunikacija sa Vama u vezi sa uslugama koje Vam pružamo
 • Podatke možemo koristiti da bismo poboljšali naše proizvode i usluge ili personalizovali Vaše korisničko iskustvo na našoj web stranici
 • Takođe možemo koristiti Vaše podatke da bismo Vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Zadržavanje prikupljenih podataka

Sve informacije koje obrađujemo čuvaju se eksterno u sigurnom datacentru u EU. Podaci o klijentu biće zadržani u skladu sa ugovornim zahtevima. Podaci posetioca i drugi lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je to neophodno i obim informacija biće u skladu sa svrhom zadržavanja podataka.

Sigurnost prikupljenih podataka

Mi smo posvećeni tome da Vaše podatke čuvamo na sigurnom. Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje vaših podataka, uveli smo adekvatne fizičke i elektronske procedure. Možemo koristiti dobavljače usluga kako bi nam pomogli da upravljamo vašim podacima (kao što su slanje biltena ili emailova) – svaki od dobavljača takođe garantuje poštovanje politike privatnosti.

Vaša prava u vezi sa prikupljenim podacima

Imajte na umu da imate sledeća prava nad svojim podacima:

 • Pravo pristupa ličnim podacima koje obrađujemo
 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka
 • Pravo na brisanje ličnih podataka u određenim okolnostima
 • Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kojem trenutku

Zahteve koji se tiču vaših ličnih podataka možete rešiti kontaktiranjem support@volvox.rs.

Deljenje prikupljenih podataka

Nećemo deliti vaše lične podatke sa drugim stranama, osim nadležnim državnim organima, ukoliko je to naša zakonska obaveza, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Ažuriranja smernica

Sva ažuriranja naše Politike privatnosti biće objavljena na ovoj web lokaciji.

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877, dana 15.12.2019. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI

 1. UVODNE ODREDBE
 1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Posetioci vebsajta www.volvox.rs  se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Volvox” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Posetioca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
 2. Vebsajt koristi podatke Posetioca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
 3. Korišćenjem Usluge na Vebsajtu, Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
 4. Vebsajt pod nazivom “Volvox” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).
 5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost. RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;

 

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, privredno društvo Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877, dana 15.12.2019. godine, donosi sledeću:

POLITIKU PRIVATNOSTI
UVODNE ODREDBE

 1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Posetioci vebsajta www.volvox.rs se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Volvox” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Posetioca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
 2. Vebsajt koristi podatke Posetioca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
 3. Korišćenjem Usluge na Vebsajtu, Posetilac izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
 4. Vebsajt pod nazivom “Volvox” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva Volvox D.O.O. Kragujevac, sa sedištem u ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića 78 – lokal 22, Kragujevac, sa matičnim brojem: 20870435, PIB: 107777877 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac).
 5. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.
 1. UVODNE ODREDBE.
  1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Posetioci vebsajta www.volvox.rs  se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta pod nazivom “Volvox” (u daljem tekstu: Vebsajt), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Posetioca vebsajta, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Posetioca da Vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
  2. Vebsajt koristi podatke Posetioca u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Posetioca, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Posetiocima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Posetilaca, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
  3.  

Politika Privatnosti

Volvox DOO koristi kolačiće i druge tehnike za prikupljanje podataka u cilju poboljšanja korisničkog iskustva na ovoj web stranici. Posvećeni smo poštovanju Vaše privatnosti i svi prikupljeni podaci se koriste u skladu sa ovim obaveštenjem o Obradi podataka o ličnosti, GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije

Lične podatke koje obrađujemo

Možemo prikupiti sledeće informacije:

 • ime/prezime i naziv naziv pozicije u Vašoj kompaniji
 • email adresa
 • broj telefona
 • ostale lične podatke koje aktivno dajete (dostavljajući nam ih putem obrasca)
 • informacije vezane za pregledač, OS ili uređaj koji koristite za pristup našoj web strani
 • i / ili bilo koje druge podatke koje nam date da biste nam omogućili ispunjavanje ugovornih uslova

Svrha prikupljanja podataka

Ove podatke tražimo iz sledećih razloga:

 • Vođenje interne evidencije i komunikacija sa Vama u vezi sa uslugama koje Vam pružamo
 • Podatke možemo koristiti da bismo poboljšali naše proizvode i usluge ili personalizovali Vaše korisničko iskustvo na našoj web stranici
 • Takođe možemo koristiti Vaše podatke da bismo Vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta

Zadržavanje prikupljenih podataka

Sve informacije koje obrađujemo čuvaju se eksterno u sigurnom datacentru u EU. Podaci o klijentu biće zadržani u skladu sa ugovornim zahtevima. Podaci posetioca i drugi lični podaci će se čuvati samo onoliko koliko je to neophodno i obim informacija biće u skladu sa svrhom zadržavanja podataka.

Sigurnost prikupljenih podataka

Mi smo posvećeni tome da Vaše podatke čuvamo na sigurnom. Da bismo sprečili neovlašćeni pristup ili otkrivanje vaših podataka, uveli smo adekvatne fizičke i elektronske procedure. Možemo koristiti dobavljače usluga kako bi nam pomogli da upravljamo vašim podacima (kao što su slanje biltena ili emailova) – svaki od dobavljača takođe garantuje poštovanje politike privatnosti.

Vaša prava u vezi sa prikupljenim podacima

Imajte na umu da imate sledeća prava nad svojim podacima:

 • Pravo pristupa ličnim podacima koje obrađujemo
 • Pravo na ispravku Vaših ličnih podataka
 • Pravo na brisanje ličnih podataka u određenim okolnostima
 • Pravo na povlačenje saglasnosti u bilo kojem trenutku

Zahteve koji se tiču vaših ličnih podataka možete rešiti kontaktiranjem support@volvox.rs.

Deljenje prikupljenih podataka

Nećemo deliti vaše lične podatke sa drugim stranama, osim nadležnim državnim organima, ukoliko je to naša zakonska obaveza, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Ažuriranja smernica

Sva ažuriranja naše Politike privatnosti biće objavljena na ovoj web lokaciji.