Zahvaljujući iskustvu i kvalifikovanosti našeg tima u oblasti web tehnologija, Volvox je uspostavio saradnju sa jednom od vodećih svetskih kompanija u oblasti customer service SaaS rešenja – Zendeskom. Volvox tako postaje prva kompanija u Srbiji koja na tržištu nastupa kao zvanični integrator Zendesk rešenja. Spremno očekujemo sledeće izazove u oblasti integracija koja su pred nama!